Prní máj
Byl jsem po noční a tudíž zbaven povinnosti zúčastnit se prvomájového průvodu. Rozhodl jsem se však zajít si na snídani do Mokroša, kde bylo seřadiště Pokroku, škodolibě vyprovodit kamarády a jít se vyspat.

Člověk míní a Pepa Vyšenka mění. Přiběhl ke mně, doprovázen dcerou Kamilou, v ruce svinutý transparent: "Podívej, co jsem ukořistil. Pojď se mnou, bude sranda."

Tak se moje plány na prvomájové dopoledne změnily. Zvědavě jsme rozvinuli transparent, abychom se dozvěděli že "Odboráři zdraví 1. máj". Zařadili jsme se na konec průvodu a vyrazili do petřvaldských ulic.

Před námi šla jedna maminka s kočárkem, cestou se k ní přidružovaly další a tak se před námi vytvořila kolona dětských kočárků.

Na křižovatce u kapličky se za nás zařadili kolegové z šachty Ludvík, kteří si však udržovali odstup, aby se od nás odlišili.

Tak jsme došli až k sokolovně, kde se konala manifestace a kde byl i konec průvodu. Maminky s kočárky nás opustily a vešly do areálu bočním vchodem. Tím vznikla značná proluka i před námi. Když došel konec našeho (Pokrok) průvodu, moderátor na tribuně, zaskočen faktem, že nemá koho vítat, začal provolávat hesla z připraveného papírku a čekal kdy bude průvod pokračovat. Už začal být nervózní, když tu jsme se v bráně objevili my tři. Radostně zvolal: "Vítáme naše odboráře, kteří přišli oslavit svátek práce!"
Potom zděšeně sledoval, jak se plochou ploužíme my dva s Pepíkem, mezi námi uplakaná Kamila, kterou tlačily nové botky a za námi nikdo. Odboráři se nekonali.

Až když jsme se zařadili do našeho houfu, vešli do brány borců další manifestanti a průvod ještě dlouho pokračoval.

Byla z toho pořádná ostuda.

Ne však jediná. Když totiž začala slavnost, při československé hymně vypustili holuby. No a holubi občas také něco vypustí a to něco zasáhlo mého souseda. Naštěstí byly potřísněny pouze kalhoty. Hymna dohrála a on se rozběhl přes volné prostranství směrem k záchodům. Měl však smůlu. Když byl vprostřed, začala hrát sovětská hymna. Pochopitelně nemohl dál běžet a tak tedy zůstal stát a rukou se snažil zakrýt postižené místo. Takže stál při sovětské hymně mezi davem a tribunou, zkroucen a ne v přísném pozoru, což se vyžadovalo. A musel pak čelit nařčení, že chtě zesměšnit hymnu nejsvětější.

To byl poslední první máj, který jsem oslavoval v průvodu.